ชื่อโครงการ : อาคารเพื่อการพาณิชย์

ประเภทโครงการ : อาคารโชว์รูม และโกดังเฟอร์นิเจอร์

สถานที่ตั้ง : ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

รายละเอียด : -