บริษัท 31 คอนสตรัคชั่น แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ให้บริการด้านการก่อสร้าง คุณภาพงานตามมาตรฐาน