ชื่อโครงการ : บ้านพักอาศัย 3 ชั้น

ประเภทโครงการ : บ้านพักอาศัย

สถานที่ตั้ง : บ้านโฮ่งใน ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

รายละเอียด : บ้านพักอาศัย 3 ชั้น 1 ชั้นใต้ดิน