ชื่อโครงการ : อาคารโรงงานเอนกประสงค์

ประเภทโครงการ : โกดัง คลังสินค้า

สถานที่ตั้ง : ต.เหมืองง่า อ.เมือง จ.ลำพูน

รายละเอียด : อาคารเอนกประสงค์


31 Construction and Engineering

ชื่อโครงการ : อาคารโรงงานเอนกประสงค์

ประเภทโครงการ : โกดัง คลังสินค้า

สถานที่ตั้ง : ต.เหมืองง่า อ.เมือง จ.ลำพูน

รายละเอียด : อาคารเอนกประสงค์