ชื่อโครงการ : อาคารสำนักงาน

ประเภทโครงการ : อาคารสำนักงาน

สถานที่ตั้ง : ต.เหมืองง่า อ.เมือง จ.ลำพูน

รายละเอียด : อาคารสำนักงาน