ชื่อโครงการ : บ้านพักอาศัย คุณนิชาภา ศิระวัฒนกุล

ประเภทโครงการ : บ้านพักอาศัย

สถานที่ตั้ง : ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่

รายละเอียด : บ้านพักอาศัย คสล. ชั้นเดียว