ชื่อโครงการ : บ้านพักอาศัย คุณเฟื่องฟ้า ลัยมณี

ประเภทโครงการ : บ้านพักอาศัย

สถานที่ตั้ง : ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

รายละเอียด : บ้านพักอาศัย คสล. ยกสูง ทรงไทย