ชื่อโครงการ : หอพักศรัณย์คอร์ท

ประเภทโครงการ : โรงแรม อพาร์ทเมนท์ หอพัก

สถานที่ตั้ง : ซอยวัดเจ็ดยอด

รายละเอียด : ปรับปรุงอาคาร