ชื่อโครงการ : อาคารโกดังโรงจอดรถ

ประเภทโครงการ : โรงงาน คลังสินค้า

สถานที่ตั้ง : ปั้มน้ำมัน Cosmo ถนนหมายเลข 11 อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียด : ออกแบบก่อสร้างอาคารโกดังโรงจอดรถ ชั้นเดียว 1 หลัง