ชื่อโครงการ : อาคารสำนักงานสถานีไฟฟ้าแรงสูงเชียงใหม่ 2

ประเภทโครงการ : อาคารสำนักงาน

สถานที่ตั้ง : ต.ป่าตัน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300

รายละเอียด : อาคารสำนักงาน